Telefon na obecní úřad: +420 465 485 261

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Z historie

Z historie

1890 1900 1904 1907 1914 1928 1960+ 2000 2001 2002 2003

2004

2005 2006 2007 2008 2010          

 

V kronice, kterou psal do roku 1939 Josef Vítek, je mnoho zajímavostí a jsou zde zaznamenány všechny události, které rozčeřily klidnou hladinu pustinského života. Vzhledem k tomu, že jsou v kronice udávána skutečná jména a čísla domů, jsou v této části nahrazena tečkami. Pokud by někdo měl zájem přečíst si příběhy i se jmény, je možné po domluvě do kroniky nahlédnout.

Vražda (stránka 16) - 1890


V čísle ... bydlel .. .., s manželkou Marií a 2 roky starým synem Františkem. Chalupu koupil od Kulhavého. Měl zaplatit dětem Kulhavovým peníze 150 zl. tyto peníze však dříve již zaplatil Kulhavému a nyní poručník dětí Kulhavových poslal .. upomínku a fendunk či soudní zábavu majetku. .. v rozrušení mysle zabil sekerou ženu svou, která spala s chlapečkem v posteli. Ženě dal ostřím sekery sedm smrtelných ran ostřím sekery do obličeje a do krku; žena byla v outěžku. Vedle ní ležícího chlapce utloukl šilený otec sekerou ušima; potom šel .. ještě ke studni ve starém dvoře s putynkou pro vodu, doma se umyl, a na stropě na půdě se na hambalku oběsil. Stalo se to dne 24.prosince 1890. Zaznamenal jsem dle vypravování svědků, kteří viděli nešťastnou rodinu po vraždě.

Záplava polních myší (stránka 17) - 1900


V roce 1900 rozmohly se velkou měrou hraboši po polích, a nadělali mnoho škod. Obec vydala provolání aby se myši všemožně hubily. Za každou myš odevzdanou u starosty zaplatila obec půl halíře, za dvě myši jeden halíř.
Celkem bylo v tomto roce odevzdáno u starosty 8394 myší a obec vyplatila za ně 41 K 97 hal. Za oves na otrávení myší zaplatila obec 40 Korun 22 hal. oves se rozdělil mezi hospodáře aby ho sypali myším do děr.

střelení Bělohoubka (stránka 22) - 1904


V čísle 12. zůstával František .., mistr obuvnický. Řemeslo se mu omrzelo, a tak si zažádal za koncesí hostinskou a začal v čísle 12 šenkovati. Býval veselé povahy ale výstřední, míval tahací harmoniku a hosti bavil. Jednou přišel host Jan Bělohoubek z čísla 18, a při hovoru vzal .. revolver, postavil se před Bělohoubka a střelil do něho ze předu do prsou. Kulka z revolveru zůstala Bělohoubkovi za lopatkou, takže lékař který sem přijel, musel Bělohoubkovi onu lopatku vyříznouti aby mohl kulku vyjmouti. .. byl četníky odvezen k soudu.. Koncese hostinská byla odebrána. Po odbytím trestu odstěhoval se .. se ženou a dvěma dětmi do Chorvátska; tam rodinu zanechal a sám odejel do Argentiny, později do Ruska, kdež 7.prosince 1924 zemřel v sovětské lidové nemocnici v Oděse.


Střelba vojenská u Střemošic (stránka 26) - 1907


Každoročně ve žních konala se u Střemošic vojenská ostrá střelba do terčů. V kopci v "Hůrách" mívali postaveny figury do kterých střílívali ostrými náboji. Kulky však přeletovali přes kopec a létaly až na Pustina. Lidé nesměli po dobu střelby na pole, třeba byly žně, neboť vojenské stráže žádného na pole nepustili, neboť to bylo dosti nebezpečné. Hospodáři těžko nesli, že nemohou k vůli tomu střílení úrodu s pole sklízeti a tak starosta Jan Vítek zažádal u úřadů aby střelbu tu více nedovolovaly. Od tohoto roku se střelba ta více nekonala.


Čtenářsko-ochotnická jednota (stránka 35) - 1914


Utvořen spolek: čtenářsko-ochotnická jednota, pořízeno jeviště na nějž obec darovala 120 korun. Členové spolku vykonali různé práce zdarma při zařizování jeviště. Začaly se hráti divadla, při nichž bývala dosti četná návštěva. Později změněn název spolku na Spolek divadelních ochotníků.

Ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů 1928


Dne 13.května 1928 konala se ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů. Členů přihlášených bylo celkem 30. Z nich bylo 24 činných a 6 přispívajících. Zápisné bylo stanoveno na 10 Kč; členové přispívající platí roční dobrovolný příspěvek.Při tom jednáno o tom, jakou stříkačku zakoupiti. Všeobecně usuzováno, že výhodnější by byla stříkačka motorová, ovšem za dnešní doby je poměrně drahá. Stříkačka ruční stojí kolem 22.000 Kč, a motorová 34.000 Kč.
Bylo jednáno s firmou Stratílek Vysoké Mýto a učiněna smlouva, dle níž zakoupila obec Pustina motorovou stříkačku za 34.000 Kč a výzbroj pro mužstvo, hadice a různé příslušenství, žebříky za 23.000 Kč včetně obratové daně. Do sumy 23.000 započítán přední vůz ke stříkačce a velký naviják.

Novodobá historie:


Dvacáté století - od poloviny šedesátých let


Od konce šedesátých let se v obci postavila obecní víceúčelová budova, nová požární zbrojnice a požární nádrž. Do obce byl zaveden telefon a vybudováno veřejné osvětlení. Kromě velkých akcí se každý rok na jaře uklízí obec a dělají se potřebné opravy.

V roce 2000, posledním roce dvacátého století, byl do obce zaveden plyn. Plynofikace byla dokončena v září. Zavedení plynu do domácností bylo podmíněno finanční spoluúčastí občanů. Bylo vybráno více než čtvrt milionu korun.


Jednadvacáté století

2001


V dubnu 2001 byla rozbourána budova bývalé sběrny mléka.

V srpnu začaly úpravy víceúčelové budovy - byla zahájena stavba zastřešené terasy. Proběhla i částečná modernizace vnitřního vybavení. Do kanceláře obecního úřadu a do klubovny hasičů byl zaveden plyn a nainstalována plynová kamna.


2002


V tomto roce bylo u víceúčelové budovy dokončeno zastřešení terasy, přestavba vnějšího schodiště, byla natřena střecha. V budově byla vyměněna i čtyři okna. Zároveň byl dokončen rozvod plynu a do zasedací místnosti byla dána plynová kamna. Nakonec byly obnoveny parkety a pořízen barový pult. U hasičské zbrojnice byla natřena střecha.


2003


Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že na počest pětasedmdesátého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů uspořádá první sraz rodáků. Ten se uskutečnil 23.června. Do obce se sjelo neočekávaně velké množství rodáků. Někteří tu nebyli celá léta. Hasiči se postarali o občerstvení a spolupracovali i na programu. Všem se sraz líbil a někteří se vyjádřili, že by uvítali častější setkání.

Na začátku prázdnin byla opravena cesta u požární nádrže. Na jejím financování se podílel Krajský úřad částkou 50000,- Kč.

Kancelář obce byla vybavena novým počítačem a částečně i novým nábytkem.


2004


Na podzim tohoto roku byl zpracován projekt na opravu zvoničky. Oprava začala na jaře 2005 a byla ve stejném roce dokončena. Finančně se na opravě podílel svazek obcí Mikroregion Vysokomýtsko.

Finanční pomoc Krajského úřadu umožnila opravit i křížek u zvoničky.

Obec zakoupila dva kontejnery na posypový materiál.


2005


V tomto roce bylo rozhodnuto, že se do opravené zvoničky vrátí zvon. Proto se na prosincovém zasedání Zastupitelstvo obce usneslo, že od 1.1.2006 bude zahájena veřejná sbírka na pořízení zvonu.


2006


V tomto roce se ve veřejné sbírce na pořízení zvonu a za přispění např. Krajského úřadu Pardubického kraje a dalších podařilo zajistit finančně výrobu zvonu i elektrickou obsluhu a tak byl zvon slavnostně vysvěcen biskupem Dominikem Dukou v neděli 3.9. za účasti mnoha hostů.

Dále byla jako jedna z největších akcí v posledních letech vyasfaltována poslední část "Pustinského obchvatu" v celkovém finančním rozsahu dosahujícím téměř dvojnásobek ročního rozpočtu obce.


2007


V sobotu 2. června 2007 proběhl u nás na Pustině historicky první Dětský den. Na pořadu byly dvě cyklosoutěže, děti se mohly projet na koni a na závěr je čekala 'Pohádka pohádková'. Vítězové soutěží byli po právu oceněni a vyhlášeni ale i ti, kteří zrovna nevyhráli odcházeli snad spokojeni s příjemně stráveným dopolednem. Počasí nám jako vždy přálo a tak nezbývá jen doufat, že za rok se sejdem ještě ve větším počtu.


2008


Jako každý rok i ten letošní jsme začali tříkrálovou sbírkou.


2010


Dne 19. června proběhl na Pustině II. sraz rodáků obce Pustina. Akce se velice vydařila. Počasí nám přálo, mažoretky byly úchvatné a muzika hrála až do pozdního večera. Na tuto obci se přijel také podívat nejvyšší Čech pan Pustina z Rozkoše u Humpolce. Na kompletní fotodokumentaci se můžete podívat zde: Rodáci 2010